ปรสิตในแมว ศัตรูตัวร้ายของเจ้าเหมียว

ตัดวงจรเหาแมว! คืนความสบายตัวให้น้องแมว

img-info-b0

แหล่งอาศัย : บนผิวหนังของน้องแมว โดยเฉพาะแมวขนยาว แมวที่มีอายุมาก หรือแมวป่วย
พบได้: พบได้บนผิวหนัง และมักเกาะอยู่บนเส้นขน
ติดแมวโดย : ติดต่อโดยตรง มักเป็นการติดต่อแบบแมวสู่แมว โดยอาจเกิดจากการคลุกคลีกันโดยตรง หรือการใช้สิ่งของร่วมกันได้
ผลร้าย : ก่อให้เกิดอาการคันและระคายเคืองบริเวณผิวหนัง ร่วมกับขนร่วงจากการเกา

มารู้จักเหาแมว

เหาแมว (Cat lice) เป็นปรสิตจำพวกแมลง ลักษณะของเหาแมวคือ มี 6 ขา ตัวค่อนข้างแบนในแนวนอน หัวมีรูปทรงแหลมคล้ายสามเหลี่ยมเพื่อให้สามารถเกาะขนได้ดียิ่งขึ้น มีขนาดอยู่ที่ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เหาของน้องแมวเป็นเหาประเภทเหากัด (chewing lice) หมายถึงเหาที่ไม่ได้ดูดเลือด แต่จะเก็บกินเส้นขนหรือเศษผิวหนังที่ตายแล้วของน้องแมวเป็นอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงติดเหาแมว

เหาแมวเป็นปรสิตที่ถูกพบได้ทั่วโลก พบมากในน้องแมวอายุมาก น้องแมวป่วย น้องแมวขนยาว และน้องแมวจร โดยน้องแมวที่มีความเสี่ยงติดเหาแมว คือแมวจร หรือแมวที่ไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นโดยที่ไม่ได้รับการป้องกันปรสิตภายนอกอย่างเป็นประจำ

การติดเหาแมว

การติดต่อของเหาในน้องแมวสามารถติดต่อกันได้โดยตรง โดยติดต่อจากแมวสู่แมว เนื่องจากเหาเป็นปรสิตที่ใช้ชีวิตโดยการเดินและปีนไปตามเส้นขนเท่านั้น ไม่มีการกระโดดข้าม เพราะฉะนั้นการติดต่อของเหาจึงมักมาจากการสัมผัสแบบใกล้ชิด โดยเหาสามารถอยู่บนตัวน้องแมวได้ตลอดช่วงชีวิตของเหา ไม่จำเป็นต้องมีการลงจากตัวแมวเหมือนเห็บ และยังสามารถเพิ่มจำนวนบนตัวน้องแมวไปได้เรื่อย ๆ แต่ถ้าอยู่ภายนอกตัวน้องแมว จะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เพียง 3-7 วันเท่านั้น ซึ่งเหาแมวก็จะมีความจำเพาะต่อแมวหรือสัตว์ตระกูลแมวเท่านั้น มักไม่ค่อยมีการติดต่อกันข้ามชนิดสัตว์หรือติดต่อสู่คน

การรักษาและป้องกัน

หากพบว่าน้องแมวที่บ้านมีอาการคัน แสดงอาการเกา พบว่ามีขนร่วง หรือพบปรสิตบนตัวน้องแมว แนะนำให้เจ้าของพาน้องไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษา โดยการใช้โปรแกรมที่ได้รับการรับรองว่าสามารถกำจัดตัวเหาได้ และจะต้องได้รับการรับรองว่าปลอดภัยกับน้องแมว โดยปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยปกป้องน้องแมวจากปรสิตอย่างครอบคลุมในขั้นตอนเดียวและควรจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เนื่องจากอาจมีไข่เหาหลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมตามข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งสามารถกำจัดได้โดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือการแช่ฟรีซข้ามคืน

เจ้าของควรใช้โปรแกรมป้องกันปรสิตที่ครอบคลุมทั้งปรสิตภายนอก และปรสิตภายในทั้ง 25 ชนิดให้น้องแมวอย่างเป็นประจำทุกเดือน และหากมีการนำสมาชิกแมวตัวใหม่เข้ามาในบ้าน ก็ควรมีการตรวจดูผิวหนังและใช้โปรแกรมป้องกันปรสิตก่อนทุกครั้ง

โดยเจ้าของสามารถขอคำปรึกษาจากคุณหมอเพิ่มเติม และสอบถามการป้องกันปรสิตทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมใหม่ที่ครบทุกการปกป้อง เพื่อน้องแมวโดยเฉพาะ ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกใกล้บ้าน เพราะ NEXT COMBO CAT อยากเห็นน้องแมวสุขภาพดี และอยู่กับเจ้าของไปนานๆ