พยาธิในแมว ศัตรูตัวร้ายของเจ้าเหมียว

ระวัง! น้องแมวติดพยาธิตัวกลมในกระเพาะปัสสาวะ ง่ายกว่าที่คิด

img-info-b0

แหล่งอาศัย : สามารถพบตัวอ่อนพยาธิในโฮสต์กึ่งกลางอย่างไส้เดือน หรือ สัตว์ขนาดเล็ก
พบได้: ผนังกระเพาะปัสสาวะของแมว
ติดแมวโดย : น้องแมวสามารถได้รับพยาธิผ่านทางการกินไส้เดือนที่มีตัวอ่อนพยาธิเข้าไป หรือการกินสัตว์ขนาดเล็กที่มีตัวอ่อนพยาธิจากการกินไส้เดือน
ผลร้าย : อาจทำให้เกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ภาวะท่อทางเดินปัสสาวะอุดตัน ภาวะไตวาย หรือเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้

รู้จักพยาธิตัวกลมในกระเพาะปัสสาวะ

พยาธิตัวกลมในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical Worm) เป็นพยาธิตัวกลม ลักษณะเรียวยาว ตัวผู้จะมีขนาด 13-30 มิลลิเมตร ส่วนตัวเมียจะมีขนาด 30-60 มิลลิเมตร โดยก่อนที่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกายน้องแมว จะต้องผ่านการเจริญเติบโตเป็นระยะติดเชื้อในไส้เดือน และเข้าสู่ร่างกายน้องแมวผ่านการกินไส้เดือนที่มีตัวอ่อนพยาธิหรือกินสัตว์อื่นที่กินไส้เดือนเหล่านั้นกินเข้าไปอีกที และสุดท้ายหลังจากที่พยาธิเข้าไปเติบโตในร่างกายน้องแมว ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบทางเดินปัสสาวะ เเละทำการแพร่ไข่พยาธิออกมาทางปัสสาวะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเกิดเป็นวงจรต่อไป

ปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับปรสิต

ไลฟ์สไตล์ของน้องแมวที่เสี่ยงต่อการได้รับพยาธิชนิดนี้ คือน้องแมวที่ใช้ชีวิตนอกบ้าน ซึ่งมีโอกาสกินสัตว์จำพวกไส้เดือนหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้าไปได้ ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าน้องแมวที่เลี้ยงในระบบปิด

ปรสิตติดต่อผ่านการกินไส้เดือน!?

น้องแมวสามารถติดเชื้อพยาธิตัวกลมในกระเพาะปัสสาวะได้จากการกินไส้เดือนที่มีตัวอ่อนพยาธิ หรือกินสัตว์ขนาดเล็กที่กินไส้เดือนเหล่านั้นเข้าไปอีกที พยาธิจะเคลื่อนตัวไปตามทางเดินอาหาร และออกมาสู่กระแสเลือด ไปที่ไต ท่อไต แล้วมาเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะโตเต็มวัยและฝังตัวอยู่ที่ผนังของกระเพาะปัสสาวะ โดยปัจจุบันยังไม่พบว่าพยาธิชนิดนี้มีการระบาดสู่คน

การรักษาและการป้องกันปรสิต

หากเจ้าของพบว่าน้องแมวมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น อาการปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะลำบาก หรือปัสสาวะบ่อย แนะนำให้เจ้าของพาน้องมาพบสัตวแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ทั้งนี้การรักษาพยาธิตัวกลมในทางเดินปัสสาวะสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมที่ได้รับการรับรองว่าสามารถรักษาภาวะติดเชื้อพยาธิตัวกลมชนิดนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยปกป้องน้องแมวจากปรสิตได้อย่างครอบคลุมทั้งปรสิตภายนอก และปรสิตภายใน ในขั้นตอนเดียว ซึ่งจะช่วยให้น้องแมวไม่เครียดกับการป้อนยาถ่ายพยาธิบ่อยๆ และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้องแมวเจอกับไส้เดือน หรือสัตว์ขนาดเล็กที่สามารถกินไส้เดือนได้ รวมถึงลดความเสี่ยงการติดพยาธิตัวกลมในกระเพาะปัสสาวะ ด้วยการเลี้ยงน้องแมวในพื้นที่ปิด เพราะ และ NEXT COMBO CAT อยากเห็นน้องแมวสุขภาพดี และอยู่กับเจ้าของไปนานๆ โดยเจ้าของสามารถขอคำปรึกษาจากคุณหมอเพิ่มเติม และสอบถามการป้องกันปรสิตทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมใหม่ที่ครบทุกการปกป้อง เพื่อน้องแมวโดยเฉพาะ ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกใกล้บ้าน