พยาธิในแมว ศัตรูตัวร้ายของเจ้าเหมียว

พยาธิปากขอ ศัตรูตัวร้ายในลำไส้ของน้องแมว!

img-info-b0

แหล่งอาศัย : โดยส่วนใหญ่พยาธิปากขอจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของแมว
พบได้ : ในลำไส้เล็กของน้องแมว แต่ก็สามารถพบตัวอ่อนพยาธิที่ส่วนอื่นของร่างกายได้ เช่น ในหลอดเลือด ปอด หรือหลอดลม
ติดแมวโดย : แมวกินตัวอ่อนพยาธิที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือกินสัตว์ขนาดเล็กที่มีตัวอ่อนพยาธิในร่างกาย หรือแม้กระทั่งตัวอ่อนพยาธิเองก็สามารถชอนไชเข้าสู่ร่างกายน้องแมวผ่านผิวหนังได้
ผลร้าย : พยาธิปากขอทำให้น้องแมวเบื่ออาหาร มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นเลือด น้ำหนักลด หากติดพยาธิในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง นำไปสู่การเสียชีวิตได้ และสามารถติดต่อสู่คนได้

มารู้จักพยาธิปากขอ

พยาธิปากขอ (Hookworm) เป็นพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 1 ซม. อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้เล็ก ใช้ส่วนปากที่มีลักษณะเหมือนตะขอเกาะยึดผนังลำไส้เล็กเพื่อดูดกินเลือดของน้องแมวเป็นอาหาร พยาธิปากขอสามารถติดต่อผ่านทางการกินตัวอ่อนพยาธิเข้าไป รวมถึงตัวอ่อนพยาธิสามารถชอนไชผ่านผิวหนังได้โดยตรง

ปัจจัยเสี่ยงติดพยาธิปากขอ

พยาธิปากขอเป็นพยาธิที่มีการระบาดอยู่ทั่วโลก และพบเยอะมากในประเทศไทย น้องแมวกลุ่มเสี่ยงที่จะติดพยาธิปากขอ คือกลุ่มที่เข้าถึงพื้นที่ชื้นแฉะ หรือพื้นดินที่มีโอกาสปนเปื้อนไข่พยาธิจากอุจจาระสัตว์อื่น แต่น้องแมวที่เลี้ยงระบบปิดก็เสี่ยงเช่นกัน หากหนูหรือแมลงสาบสามารถเข้าถึงภายในบ้านได้

แค่น้องแมวเผลอกินหนู แมลงสาบ ก็ติดพยาธิปากขอได้?!

น้องแมวสามารถติดพยาธิปากขอได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งจากการกินตัวอ่อนพยาธิเข้าไปโดยบังเอิญ หรือจากการกินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนูหรือแมลงสาบที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่ในร่างกาย หรือแม้กระทั่งติดผ่านการชอนไชของพยาธิผ่านผิวหนัง

พยาธิปากขอสามารถติดเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางทางการกินได้ โดยทำให้มีอาการปวดท้องและเกิดอาการท้องเสียถ่ายเหลว และสามารถติดผ่านทางสิ่งแวดล้อม โดยชอนไชเข้าสู่ผิวหนัง เกิดเป็นรอยโรคสีแดงบนผิวหนังตามทางที่พยาธิชอนไชไป มีอาการคันอย่างรุนแรง รวมถึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนตามมา

อาการเมื่อน้องแมวติดพยาธิปากขอ

โดยส่วนใหญ่อาการที่พบ มักเป็นอาการจากการที่พยาธิดูดเลือดน้องแมวจากผนังลำไส้ ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องเสีย ลักษณะอุจจาระเหลวและมีสีดำ เกิดภาวะโลหิตจางเนื่องจากการสูญเสียเลือด โดยเฉพาะในลูกแมววัยเด็ก หากมีพยาธิปากขอสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมาก อาจทำให้มีภาวะโลหิตจางรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ในบางครั้งพยาธิปากขอยังสามารถก่อให้เกิดอาการคัน หรือผิวหนังอักเสบจากการเคลื่อนตัวของพยาธิเข้าสู่ผิวหนังได้

การรักษาและการป้องกันพยาธิปากขอ

หากพบว่าน้องแมวที่บ้านมีอาการดังกล่าว ควรพาน้องไปพบสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา รวมถึงวางแผนป้องกันพยาธิต่อไป โดยการรักษาสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติกำจัดพยาธิ โดยเฉพาะการป้องกันให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยในปัจจุบันมีโปรแกรมที่รวมการป้องกันหลายชนิดเข้าด้วยกัน ก็จะช่วยปกป้องน้องแมวจากปรสิตอย่างครอบคลุมในขั้นตอนเดียวได้

เพื่อให้น้องแมวอยู่กับเราไปนานๆ อย่าลืมหมั่นเก็บอุจจาระไม่ให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือการเลี้ยงน้องแมวในบ้านก็สามารถลดความเสี่ยงติดพยาธิปากขอได้ ด้วยความห่วงใย จาก NEXT COMBO CAT

โดยเจ้าของสามารถขอคำปรึกษาจากคุณหมอเพิ่มเติม และสอบถามการป้องกันปรสิตทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมใหม่ที่ครบทุกการปกป้อง เพื่อน้องแมวโดยเฉพาะ ได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกใกล้บ้าน