SpectraForDog | เพราะรักจึงต้องดูแลให้ครบ ทุกศัตรูตัวร้ายของน้องหมา


เพราะรักจึงต้องดูแลให้ครบ ทุกศัตรูตัวร้ายของน้องหมา
เห็บ หมัด ไร พยาธิหนอนหัวใจ และพยาธิภายนอก ภายในตัวไหน เป็นศัตรูตัวฉกาจที่อาจจะทำให้น้องหมาเราป่วยหรือเสียชีวิตได้ เราไปรู้จักแต่ละชนิดเพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันเลยดีกว่า
พยาธินัยน์ตา (eye worms) เห็บ (Ticks) หมัด (Fleas) พยาธิปากขอ (Hookworm) พยาธิหลอดอาหาร (Esophageal worm) พยาธิไส้เดือน (Roundworm) พยาธิในปอด (Lungworm) พยาธิแส้ม้า (Whipworm) พยาธิหนอนหัวใจ (Heartworm) ไรขี้เรื้อนแห้ง (Sarcoptic Mange Mites) ไรขี้เรื้อนเปียก (Demodex Mites) ไรหู (Ear Mites)
คัดลอก URL แล้ว