นโยบายการใช้คุกกี้

 1. บททั่วไป www.spectrafordog.com ดำเนินการโดยบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 2922/193-195 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต่อไปในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ ต่อจากนี้เรียกว่า "ทางเรา" หรือ "เรา" เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเรา ซึ่งมีการอธิบายว่าคุกกี้คืออะไร ทำไมเราถึงใช้คุกกี้และใช้อย่างไร เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และท่านสามารถบล็อกและ/หรือลบคุกกี้ได้อย่างไร
 2. ความยินยอม เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อจำแนกท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ท่าน ในขณะท่องเว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย เมื่อท่านยังท่องเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ ของเรา
 3. คุกกี้คืออะไร คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน ไม่มาก ซึ่งโดยปกติจะเป็นสตริงอักขระและตัวเลขต่างๆ และถูกนำไปใช้ ทั่วอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บไว้ในและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ของท่านใน ขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์นี้)
 4. เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้อย่างไร คุกกี้ดังกล่าวนี้ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์นี้ทาง อ้อม โดยการติดตามการใช้งานของท่าน คุกกี้ชุดนี้รวบรวมข้อมูล และอาจรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้ระบุตัวตนของผู้เข้า ชมเว็บไซต์แต่ละราย
 5. เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง?
  • คุกกี้การนำทางหรือคุกกี้แบบช่วงเวลา – เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ยังคงใช้งานได้จนกว่าท่านจะออกจากระบบเว็บไซต์ หรือคุกกี้หมดอาย ุเนื่องจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง คุกกี้แบบช่วงเวลาจำเป็นต่อเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การเข้าถึงบริเวณสำหรับ เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการท่องและใช้เว็บไซต์ทั่วไป เราอาจใช้คุกกี้ที่มีระยะเวลาเท่ากับช่วงเวลาการท่องเว็บหนึ่งครั้ง ซึ่งจะหมดอายุเมื่อปิดเบราว์เซอร์ หรือเราสามารถใช้คุกกี้แบบถาวรซึ่งใช้งานได้นานกว่านั้นแม้ว่าจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วก็ตาม แต่มักจะเป็น ช่วงเวลาที่มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะเสมอ
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ - ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้งาน และวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เรารับทราบและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และดูว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ท่องเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้างเมื่อพวกเขาใช้งาน ส่วนนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น รับรองว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ อย่างง่ายดาย
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ - คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเว็บไซต์ได้ตามเกณฑ์ที่เลือก (เช่น ภาษา ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้นี้ถูกนำมาใช้เพื่อจดจำ เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะสมกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่านได้ (ตัวอย่างเช่น การเลือกภาษาหรือภูมิภาคของท่าน)
  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย - คุกกี้นี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และลิงก์ที่ท่าน ติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราและโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วย
  • คุกกี้แบบถาวร - คุกกี้นี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับอายุของคุกกี้โดยเฉพาะ) เว็บไซต์อาจใช้คุกกี้แบบถาวรสองตัวซึ่ง
   1. อาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านหลังจากที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ครั้งแรก คุกกี้นี้ระบุลักษณะเฉพาะของบริษัทที่ไม่ซ้ำกัน และนำมาใช้เพื่อจัดทำการสร้างตัวตนของเว็บไซต์และการปรับแต่งอื่น ๆ
   2. อาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน หากท่านเลือกให้เว็บไซต์จดจำชื่อผู้ใช้ของท่าน โดยสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้โดยเลือกทำเครื่องหมายที่ช่องในหน้าลงชื่อเข้าใช้ของสมาชิก เมื่อเลือกทำเครื่องหมายที่ช่องแล้วแสดงว่าท่านยินยอมให้เราจัดเก็บและอ่านคุกกี้นี้
  • เว็บบีคอน - เป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กที่มีความโปร่งใส ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุง การบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่านได
 6. บุคคลภายนอก บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจฝังวิดีโอหรือเนื้อหาอื่น ๆ ลงในเว็บไซต์ และเมื่อท่านเข้า เยี่ยมชมหน้าเว็บที่มีเนื้อหาฝังอยู่ ท่านอาจได้รับคุกกี้จากเนื้อหานั้น บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ควบคุมคุกกี้ดังกล่าวนี้ และเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาวิดีโอที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ จะไม่ได้เล่นเองโดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่ปุ่มเล่นสำหรับวิดีโอที่ฝังอยู่ใด ๆ ก็ตาม แสดงว่าท่านยินยอมให้จัดเก็บคุกกี้แฟลช (ถ้ามี) ไว้ในอุปกรณ์ ของท่านได้
 7. ฉันจะบล็อกและ/หรือลบคุกกี้ได้อย่างไร? ท่านสามารถบล็อกการใช้คุกกี้หรือลบคุกกี้ที่ติดตั้งไว้แล้วในเบราว์เซอร์ของท่านได้ เราขอแจ้งให้ท่านทราบข้อเท็จจริงว่า การปิดใช้งานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ให้แจ้งเตือนเมื่อมีการใช้คุกกี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ระยะเวลา เนื้อหา และให้ลบคุกกี้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถพิมพ์คำว่า “คุกกี้” ลงในส่วนช่วยเหลือของเบราว์เซอร์เพื่อดูคำแนะนำ เกี่ยวกับการตั้งค่าได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์มือถือของท่าน โดยจะต้องศึกษาคู่มือของอุปกรณ์ดังกล่าว
 8. การติดต่อเรา บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ทราบผ่านการโพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์นี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ใด ๆ นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้โดยตรง:

  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: +66 2 308-8522
  อีเมล: zzLEGCompDPOThailand@boehringer-ingelheim.com

คำชี้แจงสิทธิการเข้าถึง

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ มุ่งมั่นที่จะให้บริการเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีหรือศักยภาพ เรามุ่งมั่นทำงานอย่าง แข็งขันเพื่อเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งแนว ทางดังกล่าวนี้อธิบายถึงวิธีการที่ทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคน สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เราพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์โดยรวมได้ในระดับ เดียวกัน

องค์ประกอบมัลติมีเดีย: รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง

ข้อความในไฟล์ภาพและข้อความอธิบายรูปภาพสั้น ๆ มีอยู่ในเนื้อหามัลติมีเดียและเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์รูปแบบย่อที่ แสดงหน้าเว็บพร้อมข้อความอธิบายแทนรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด มีการระบุขนาดของวิดีโอ และมัลติมีเดียทั้งหมดเพื่อให้สามารถประมาณการเวลา ดาวน์โหลดได้ หากจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูวิดีโอ จะมีการโพสต์ลิงค์ดาวน์โหลดเสริมเอาไว้ วิดีโอทั้งหมดจะถูกนำเสนอด้วยซอฟต์แวร์เครื่องเล่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นวิดีโอ หยุดชั่วคราว หยุดเล่น เล่นเดินหน้า และเล่นย้อนกลับได้

การนำเสนอเนื้อหาและเค้าโครง

มีการแยกเนื้อหาและเค้าโครงอย่างเคร่งครัดผ่านการใช้ HTML และ CSS (Cascading Style Sheet) อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้เค้าโครงแบบ ตารางหากเป็นไปได้

เราพยายามนำเสนอโครงสร้างการนำทางเว็บไซต์ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาเนื้อหาที่ท่านกำลังมองหาด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ลิงค์ประกอบ ด้วยคำอธิบายหัวเรื่อง ซึ่งอธิบายเนื้อหาและทำให้เข้าใจได้ง่ายจากบริบท

การใช้ประโยคและย่อหน้าสั้นๆ และจุดเริ่มต้นหลายจุดไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผ่านองค์ประกอบทีเซอร์และบริเวณเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ในขณะเดียวกัน หากท่านประสบปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราทันที

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสีย หรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ เชิงลงโทษ โดยบังเอิญหรือสืบเนื่อง กำไรที่สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่สูญหาย หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน หรือเพื่อการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดขึ้นโดย ตรงจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนา บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ใน การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นนำไปใช้กับขอบเขตตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น สิทธิ์ตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภคต้องไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ภายในประเทศไทยได้ในปัจจุบัน และอาจแนะนำให้ใช้โดยหรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทยในปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในประเทศอื่น ซึ่งไม่ควรตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่จัดทำโดยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งบางแห่งอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำลิงค์เชื่อมโยงดังกล่าวนี้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นและไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะกับประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่เป็นที่ตั้งของเว็บไซต์เท่านั้น

ท่านไม่ควรตีความสิ่งใดบนเว็บไซต์นี้ว่าเป็นการส่งเสริมหรือการชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่และ/หรือตามด้วยสัญลักษณ์ ™ หรือ ® ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถือว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิ์ภายใต้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลภายนอก